Sunday, May 5, 2013

Iman, dipersilakan naik: Sayyid Qutb


Memang copy paste. Cuma mahu menambah sedikit daripada bahagian awalnya.

Isti3la bukanlah sikap takabur atau belagak. Benar Islam adalah rahmatan lil alamin (rahmat untuk alam), semua orang layak mendapat sentuhan rahmah ini. Isti3la adalah sikap mengangkat tinggi iman dan prinsip-prinsipnya di tempat tertinggi. Tak rela dipijak walau dengan apa nama sekalipun. Adillah. Adil di sisi Islam sepanjang pengetahuan saya adalah: meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil yang paling utama adalah meletakkan isti3la iman ini, meletakkan Allah dan Rasul di tempatnya. Jangankan kata nak membenarkan ideologi kesamarataan agama (pluralisme), pemisahan agama dengan akhirat (sekularisme), murtad, liberal dan lain-lain, menggugatnya sahaja sudah mencabar keadilan dan saat itu kita telah berlaku zalim.
Adillah, adillah!

Silakan Sayyid Qutb,

"Perasaan agung dan mulia (al isti3la) memegang iman itu bukanlah bererti keazaman
yang mutlak, yang hanya membuak di dalam hati sahaja, atau bererti semangat
berkobar-kobar tak menentu, atau sikap hangat-hangat tahi ayam; tetapi ia
sebenarnya bererti rasa agung dan mulia berdasarkan kebenaran hakiki kebenaran
yang sebati dengan tabiat alam. Kebenaran yang tetap hidup walaupun dicabar deh
kekuatan, oleh konsep dan realiti. Kebenaran atau "hak" yang bersambung dengan
Allah Yang Maha Hidup dan tidak mengenal mati.

Setiap masyarakat itu memang mempunyai cara berfikir sendiri, memang
mempunyai adat resam sendiri, yang sangat berpengaruh; memang juga
mempunyai nilai-nilai yang sukar ditentang; nilai-nilai yang menekan setiap
anggota masyarakat supaya terikat dengannya. Cara berfikir, adat resam dan nilai
itu menekan setiap orang yang tidak mempunyai persediaan yang kukuh. Begitu
juga setiap konsep yang sedang berakar tunjang di dalam masyarakat, memang
mempunyai ikatan yang kukuh dan kuat, yang sukat dikikis tanpa dihadapi dengan
suatu konsep yang kebal, yang dicedok dari sumber Ilahi.

Setiap orang yang menentang arus masyarakat, yang menentang cara berfikir
masyarakat, menentang adat resam, nilai hidup, fikiran konsepnya, menentang
penyelewengannya, tentunya akan merasa tersisih dan sedih hati kalau dia tidak
berpegang kepada dahan yang lebih kukuh dari manusia itu sendiri, lebih teguh
daripada bumi dan lebih agung daripada hidup itu sendiri. Kerana Allah pasti tidak
akan membiarkan orang yang beriman keseorangan menghadapi tekanan, kesepian
menanggung beban yang berat itu; oleh kerana itulah arahan seperti ini diturunkan:

وَ َ لا تَهِنُوا وَ َ لا تَحْزَنُوا وََأنتُمُ الأَعَْلوْ َ ن إِن ُ كنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, pada
hal kamulah orarg-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang
yang beriman."

(Aali Imran: 139)"


~maalim fi tariq

No comments :