Sunday, September 4, 2011

Rindu menulisMereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, "Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah yang menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar"
~Al-hujurat: 17

No comments :